Eén richting in opleiden

De Europese Unie wil vooruitgang in de logistieke en personenvervoersector. Uniforme vakbekwaamheid voor heel Europa en verplichte periodieke nascholing voor alle beroepschauffeurs. Per chauffeur 35 uur per 5 jaar. Daarbij moet de verkeersveiligheid omhoog, brandstofverbruik (met milieubesparende maatregelen) omlaag en het imago van de sector verbeteren. Daar speelt het scholingsfonds SLN op in.

Wilt u weten of uw opleiding(en) in aanmerking kom(t)(en)? Neemt u dan contact op met de Stichting Logistiekfonds Nederland.

Subsidie
opleidingen
logistiek en
personen-
vervoer