Wie zijn we?

De Stichting Logistiekfonds Nederland (SLN) wil de gemeenschappelijke ontwikkeling en uitvoering van opleidingen voor medewerkers in de logistiek en het personenvervoer bevorderen. Met als einddoel: optimalisatie van de vakbekwaamheid, veiligheid en verduurzaming van de sector en versterking van het imago van deze sector. De Stichting speelt in op een behoefte van veel grote spelers in de sector. Bedrijven die onvoldoende aansluiting vinden bij bestaande fondsen, wel aan strenge vakbekwaamheidseisen moeten voldoen en veel geld betalen voor opleidingen van medewerkers.

De Europese Unie (EU) is ambitieus wat betreft opleidingen voor vervoerders van goederen en personen over de weg. Zij wil uniforme vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs in heel Europa realiseren. Daarbij moet de verkeersveiligheid omhoog, het brandstofverbruik (met milieubesparende maatregelen) omlaag en het imago van de logistieke en personenvervoerbranche verbeterd worden.

Sinds september 2008 geldt daarom de Richtlijn vakbekwaamheid 2003/59/EG voor alle bus- en touringcarchauffeurs en sinds september 2009 ook voor alle vrachtwagenchauffeurs. Eén van de onderdelen van die Richtlijn is de verplichte periodieke nascholing van beroepschauffeurs. Elke chauffeur is verplicht 35 uur nascholing te volgen per 5 jaar
Subsidie
opleidingen
logistiek en
personen-
vervoer