Subsidie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) vindt het belangrijk dat werknemers voldoende opleiding krijgen. Daarom geeft het ESF subsidies aan werkgevers die investeren in scholing van hun werknemers. Ook de logistieke en personenvervoersector en opleiders in deze sector, kunnen voor opleidingen ESF subsidie aanvragen. Tot maximaal 40% van de opleidings-, examen- en administratiekosten. Daarbij helpt de Stichting Logistiekfonds Nederland u.
Subsidie
opleidingen
logistiek en
personen-
vervoer