Hoe vraag ik subsidie aan?

Vooruit met ESF Subsidie

ESF subsidie in 3 fases

  1. Medewerker gaat opleiding volgen
  2. Aanvraagformulier ESF Subsidie met bijlagen zo snel mogelijk na afronding opleiding indienen
  3. Het streven is om binnen 30 dagen de beoordeling en uitbetaling voorschot rond te krijgen

Fase 1: Medewerker gaat opleiding volgen
Stichting Logistiekfonds Nederland heeft een lijst met erkende opleidingen Controleer vooraf of de opleiding hiertoe behoort. De opleiding dient te voldoen aan marktconformiteit. (zie marktconformiteit)

Fase 2: Aanvraagformulier ESF Subsidie met bijlagen zo snel mogelijk na afronding opleiding indienen
Stichting Logistiekfonds Nederland publiceert de laatste versies van het
Aanvraagformulier ESF Subsidie met bijlagen op www.logistiekfonds.nl. U kunt de formulieren downloaden, digitaal invullen, printen en sturen naar Stichting
Logistiekfonds Nederland, Postbus 79, 7440 AB te Nijverdal.
Bij het Aanvraagformulier ESF Subsidie voegt u de volgende bijlagen:

  • Originele of gewaarmerkte kopie facturen van opleiding en eventueel examen
  • Originele of gewaarmerkte kopie betalingsbewijzen
  • Werknemersverklaring 
  • Werkgeversverklaring; middels kopie loonstrook ten tijde van opleiding/examen
  • Presentielijst en/of kopie van diploma c.q. certificaat van de betreffende opleiding
  • Kopie geldig identiteitsbewijs of rijbewijs (voor- en achterzijde) van alle deelnemende cursisten

Alle originele stukken die gebruikt worden voor de aanvraag moeten tot en met 31 december 2020 bewaard worden. 

Fase 3: Beoordeling en uitbetaling voorschot binnen 30 dagen na indienen aanvraag

Heeft u uw subsidieaanvraag bij ons ingediend, dan controleert de Stichting Logistiekfonds Nederland of uw aanvraag compleet is. Over eventuele tekortkomingen ontvangt u bericht, zodat u de aanvraag alsnog kunt completeren.
Is uw aanvraag compleet, dan ontvangt u een factuur voor onze kosten (over deze kosten ontvangt u ook ESF Subsidie). Na ontvangst van dit bedrag streven we ernaar het voorschot van 50% van de door u ingediende declaratie (inclusief de administratiekosten) binnen 30 dagen op het door u opgegeven rekeningnummer te storten. Het restant (50%) ontvangt u na afloop van het tijdvak van de ESF Subsidie (1 november 2012), afhankelijk van het Agentschap SZW.

Subsidie
opleidingen
logistiek en
personen-
vervoer