Voorwaarden

De voorwaarden die gesteld worden aan uw subsidieaanvraag zijn:
 • Opleiding, training of cursus valt in de periode 1 februari 2011 tot 1 augustus 2012.
 • Cursist heeft een vooropleiding tot maximaal mbo-4 niveau.
 • Opleiding, training of cursus duurt minimaal 1 dag.
 • Opleiding, training of cursus is erkend door Stichting Logistiekfonds Nederland of Crebo erkend.
 • Bedrijfsspecifieke cursussen, bhv en ehbo trainingen zijn uitgesloten.
 • Opleiding voldoet aan marktconformiteit

De Stiching Logistiekfonds Nederland heeft voor alle uitvoerende werkzaamheden van het fonds een daartoe gespecialiseerd bureau geselecteerd, ProSenS uit Nijverdal. Deze doet alle werkzaamheden omtrent het verkrijgen van subsidie voor uw activiteiten. Deze werkzaamheden worden in de vorm van administratiekosten aan u gefactureerd. Voor een overzicht van deze kosten kunt u de staffel raadplegen. Deze kosten zijn overigens ook subsidiabel.                  


Uw aanvraag is compleet indien u aan alle voorwaarden heeft voldaan. Nadat alle kosten door u zijn betaald, streeft  de Stichting Logistiekfonds Nederland ernaar het subsidievoorschot van 50% van de door u ingediende declaratie (inclusief de administratiekosten) binnen 30 dagen op het door u opgegeven rekeningnummer te storten. Het restant (50%) ontvangt u na afloop van het tijdvak van de ESF Subsidie (1 november 2012), afhankelijk van het Agentschap SZW.

 

De voorwaarden die gesteld worden aan de aanvrager zijn:

 • Dat deelnemer de opleiding heeft gevolgd.
 • Dat deelnemer een vooropleiding heeft genoten van maximaal mbo-4 niveau.
 • Dat deelnemer bij hem in dienst was ten tijde van het volgen van de opleiding.
 • Dat hij 60% van de door hem gemaakte subsidiabele kosten mee zal financieren (private cofinanciering).
 • Akkoord te zijn met de voorwaarden voor ESF-declaratie zoals beschreven op de website van de Stichting Logistiekfonds Nederland.
 • Dat werkgever geen kosten bij de werknemer in rekening brengt, ook niet wanneer hij/zij de opleiding niet afrondt of uit dienst treedt.
 • Dat de kosten van te volgen cursussen niet elders onder een ESF-regeling ingediend worden.
 • Het aanvraagformulier volledig en naar waarheid ingevuld te hebben.
 • Bevoegd te zijn om namens het bedrijf het aanvraagformulier te ondertekenen.

De originele stukken die betrekking hebben op deze declaratie moeten t/m 31 december 2020 bewaard worden(opvraagbaar voor controledoeleinden).

Subsidie
opleidingen
logistiek en
personen-
vervoer